pumex s.c.

Twój partner w inwestycji

Kompleksowo obsługujemy inwestycje wodociągowe, kanalizacyjne i drogowe. Dostarczamy armaturę wodociągową i kanalizacyjną, systemy rurowe oraz uzbrojenie drogowe.

Armatura wodociągowa i kanalizacyjna

 • Zasuwy żeliwne
 • Nawiertki żeliwne
 • Hydranty
 • Zawory mosiężne
 • Zawory kołnierzowe
 • Zawory antyskażeniowe
 • Kształtki sferoidalne
 • Uszczelki zbrojone

Systemy rurowe

 • Rury PVC, PP, PE
 • Kształtki PVC
 • Kształtki PE elektrooporowe
 • Kształtki PE doczołowe
 • Odgałęzienia siodłowe
 • Studnie kanalizacyjne
 • Systemy rozsączające
 • Płozy, manszety,
 • Taśmy ostrzegawcze

uzbrojenie drogowe

 • Włazy
 • Wpusty
 • Skrzynki uliczne
 • Odwodnienia liniowe
 • Geowłókniny
 • Studnie betonowe
 • Separatory
 • Osadniki
 • Regulatory przepływu

Współpracujemy z markami